ALES’te Sistem Değişikliği

753

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) önemli değişiklikler yaptı. 2010 ALES Sonbahar döneminde sistemi büyük ölçüde değiştiren ÖSYM, 2014 İlkbahar döneminden itibaren ALES’teki soru sayısını ve sınav süresini azalttı.

2010 yılında büyük ölçüde değiştirilen ve 2014 yılında da küçük düzenlemeler yapılan yeni ALES sisteminin kapsamı, soru sayısı, puan hesaplama ve katsayıları, puanın geçerlilik süresi ile ilgili tüm ayrıntılar şöyle:

 

ALES Soru Sayısı

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.
Bütün adaylar, dört test içerisinden, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları yazımızın puanlama kısmındaki tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sınav süresi ise 150 dakikadır.

Sınavın Kapsamı

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Her dört testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES Katsayıları, Puanlama ve Test Ağırlıkları

Adayların;
1. Sayısal Ağırlıklı Puanı yüksek tutmak için Sayısal-1 + Sayısal-2 + Sözel-1 sorularını;

2. Sözel Ağırlıklı Puanı yüksek tutmak için Sözel-1 + Sözel-2 + Sayısal-1 sorularını;

3. Eşit Ağırlıklı Puanı yüksek tutmak için Sayısal-1 + Sayısal-2 + Sözel-1 sorularını cevaplamaları gerekmektedir

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
ALES Test Ağırlıkları

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
ALES Puan Hesaplama Formülü

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Ales’te alınan puanlar, sınava giriş tarihinden itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacaktır.

KAYNAK: 2014 ALES İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu

YORUMLA(R)

Lütfen yorum yazarken Türkçe yazım kurallarına dikkat ediniz.

Türkçe yazım kurallarına uyulmayan, ziyaretçilere yarar sağlamayacak nitelikteki yorumlar onaylanmayacaktır!